Práce v zahraničí - Rakousko


autor: | publikováno: 20.07.2010


Příležitostný výkon stavebních prací v RakouskuPráce v Rakousku


Informace pro podnikatele ohledně příležitostného výkonu stavebních prací v Rakousku.
 
Jelikož se jedná o regulovanou činnost, je nezbytné, aby podnikatel provedl ohlášení vyplněné v němčině, a zaslal je na Spolkové
ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže před začátkem prvního poskytnutí služby na adresu:

Mrs. Irene Linke
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
Federal Ministry of Economy, Family and Youth
Abteilung I/9
Stubering 1
1011 Vienna
Austria
 
Kontakty:
http://www.bmwfj.gv.at/
Tel.: 0043 1 711 00 5446
Fax: 0043 1 711 00 935446
E-mail: irene.linke@bmwfj.gv.at
 
Ohlášení je nutné doplnit následujícími dokumenty:

· Doklad o občanství (kopie pasu nebo občanského průkazu).
· Osvědčení o živnostenském oprávnění českého podnikatele (ověřená kopie nebo originál živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku spolu s ověřeným překladem do němčiny).
· Doklad o kvalifikaci - např. osvědčení o vzdělání, závěrečné vysvědčení (ověřená kopie nebo originál spolu s úředním překladem do němčiny) lze také zaslat doklad o uznání kvalifikace z předchozího působení OSVČ v Rakousku.
· Osvědčení o odborné kvalifikaci, tedy potvrzení, že dotyčná osoba skutečně a v souladu s právem povolání vykonávala, které vydává živnostenský odbor MPO; více informací naleznete zde: http://www.mpo.cz/dokument46454.html
 
Ohlášení platí jeden rok. Pokud bude OSVČ i poté poskytovat stejné služby v Rakousku, je nutné znovu zaslat ohlašovací formulář na příslušné ministerstvo. Rakousko
připravilo dva druhy formuláře, jeden pro první ohlášení a druhý pro prodloužení.Formulář pro prodloužení se zasílá bez doprovodných dokumentů.
 
Na co je třeba si dát pozor při přeshraničním poskytování služeb:


· Rozhodnout, zda se skutečně jedná o dočasné a příležitostné poskytování služeb tj. zda převážná část zakázek zůstává v ČR.
· Hlídat si otázky daně z příjmu, přičemž se postupuje jednak na základě českého zákona o dani z příjmu, zákona o dani z příjmu země, kde jsou služby poskytovány a smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a hostitelskou zemí. V případě rozporu mezi zákonem o dani z příjmu a smlouvou o zamezení dvojího zdanění má tato smlouva přednost. Seznam smluv o zamezení dvojího zdanění i s příslušnými odkazy lze najít na:
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravniprostredi/platne-smlouvy-o-zamezenidvojiho/ 1000487/6205/
· Jednat v souladu s pravidly pro daň z přidané hodnoty. Velice často při přeshraničním poskytování služeb vzniká povinnost registrovat se k DPH a tuto daň odvádět v druhé zemi.
· Aby podnikatel nemusel v hostitelské zemi platit sociální a zdravotní pojištění, zažádá si o potvrzení evropského formuláře E 101 na okresní správě sociálního zabezpečení a vezme si s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (tzv. modrá kartička zdravotní pojišťovny).
· V případě pobytu delšího než 3 měsíce je většinou nezbytné nahlásit se na cizinecké policii v hostitelské zemi.
· Je většinou nutné OSVČ nahlásit do systémů hostitelských členských zemí, zde se jedná o povinnou žádost o přidělení rakouského DIČ v Rakousku, pokud firma nemá DIČ z ČR.
· Vzít si s sebou úředně přeložený živnostenský list (či výpis z živnostenského rejstříku), smlouvu (objednávku), na jejímž základě je služba vykonávána.
 
 

 

© Copyright - All rights reserved Dispečerka.cz Obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a jiné šíření jejich obsahu, nebo jeho částí v
jakékoli form
ě včetně obrázků, bez písemného souhlasu
autora "Dispečerka,o.s.", je nezákonné.