Práce v zahraničí - Německo část 1


autor: | publikováno: 20.07.2010


Práce v Německu- zaměstnanci nebo spolupracovníci na IČ?Na vysílání pracovníků do Německa v sektoru stavebnictví včetně souvisejících oborů se vztahuje přechodné období do dubna 2011. To znamená, že vlastnímu vyslání pracovníků k provedení služby musí předcházet vyřízení pracovního povolení.

Z důvodu toho, že pracovní povolení se uděluje pro zaměstnance firem, je nezbytné, aby podnikatel osoby zaměstnal ještě před vyžádáním pracovního povolení.

Pokud podnikatel chce provést práce v Německu vyslanými pracovníky, je nutné aby, všichni pracovníci byli vůči němu v zaměstnaneckém poměru. Pokud by totiž tyto práce vykonávali podnikatelé jako OSVČ v rámci režimu přeshraničního poskytování služeb (tedy bez nutnosti vyřízení pracovního povolení), museli by svoji činnost vykonávat samostatně, vlastními prostředky (nástroji), na základě smlouvy, v předem určeném termínu a muselo by být jasné, že svoji práci skutečně sami zvládnou.

Podnikatelé by rovněž museli svoji činnost vykonávat i v zemi svého sídla, tedy v České republice. Pokud by však více samostatných OSVČ najednou vyjelo poskytovat stejné služby stejnému objednavateli do Německa a práci by vykonávali na stejném pracovišti, mohlo by to být považováno za nelegální.


 

© Copyright - All rights reserved Dispečerka.cz Obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a jiné šíření jejich obsahu, nebo jeho částí v
jakékoli form
ě včetně obrázků, bez písemného souhlasu
autora "Dispečerka,o.s.", je nezákonné.