Smluvní podmínky  aplikace www.dispecerka.cz dostupné na dostupném na internetové adrese (URL) http://www.dispecerka.cz, provozovaném Volným svazkem občanských sdružení s názvem  DISPEČERKA, o.s.

 

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných Volným svazkem o.s. s názvem  DISPEČERKA.

Následující text je "smluvním ujednáním ", jímž se Uživatel a Poskytovatel  níže uvedených služeb zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní  ujednání) . Toto smluvní ujednání upravuje užívání portálu.

Část 1.

Pravidla užívání www.dispecerka.cz

Svůj zájem o užívání řemeslného portálu  www.dispecerka.cz  projeví  Uživatel souhlasem  s  vyplněnou registrační  kartou- ve spolupráci s dispečerkou Uživatel podá o sobě potřebná data a údaje do registrační karty. Zároveň  je  seznámen  a  souhlasí  s  pravidly,  uveřejněnými  na www.dispecerka.cz. Na vyžádání jsou pravidla zaslána písemně zájemci-Uživateli.

Používáním Služby Dispečerka se rozumí registrace řemeslníka na řemeslném portálu, úhrada poplatku za služby na základě zaslaného daňového dokladu, využívání nabídky služeb dispečerka cz., prezentace na řemeslném portálu, editace vlastní vizitky.

 Na základě ústního souhlasu s vyplněnou registrační kartou je uživateli zaslána faktura na předem sjednanou částku. Uhrazením této částky uživatel stvrzuje svůj souhlas s následujícím podmínkami projektu dispečerka.cz

Běžný Uživatel, který využívá nabídky služeb  portálu  www.dispecerka.cz  a není registrován, používá www.dispecerka.cz   stejně  jako další  internetové aplikace pro vyhledávání . 

Část 2.

Odpovědnost Provozovatele

 Provozovatel nenese odpovědnost za úmyslné uvedení  mylných   údajů ze strany řemeslníka  a   tím uvedení v omyl třetí  osobu.

 Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vyplnění registrační karty(kromě těch, které jsou součástí jeho veřejné vizitky a složky),  neposkytne  třetí osobě.

Provozovatel prohlašuje, že je oprávněn dle zákona č.101/2000 Sb.  shromaždovat osobní data Uživatele a to jen pro svou potřebu. Provozovatel prohlašuje, že vlastní potvrzení o oprávnění nakládat s osobními daty.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informovat o změně svých dat, uvedených na veřejné vizitce

Část 3.

Odpovědnost Uživatele

 Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli Služby Dispečerka jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba Dispečerka nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované  Provozovatelem   a  o produktech třetích osob

Uhrazením poplatku za služby Dispečerka cz  Uživatel:

    1. potvrzuje souhlas na základě Zákona o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. s  použitím údajů uvedených v registračním formuláři a s jejich zveřejněním v nezbytně nutném rozsahu.  Tento souhlas uděluje na dobu své registrace na  řemeslném portále Dispečerka. Poskytnuté údaje budou Provozovatelem užity jen v  souladu s účelem Služby Dispečerka.cz.  Uživatel úhradou potvrzuje, že veškeré údaje  takto   poskytované jsou pravdivé.

     2. poskytuje souhlas s ověřením platné registrace na ŽÚ

Uživatel bere na vědomí, že úhradou daňového dokladu na služby projektu dispečerka.cz souhlasí s poskytovanými službami. Bere na vědomí, že základní poplatek je administrativním a nevratným poplatkem. Pokud v průběhu doby 12 měsíců registrace uživatel písemně prohlásí, že si již nadále nepřeje být zařazen v projektu dispečerka a požádá o vymazání z evidence, nebude mu vrácena žádná, ani poměrná část základního poplatku. Za zakoupené služby navíc bude vrácena poměrná část uhrazených poplatků (ode dne písemného storna do konce lhůty 12 měsíců registrace).

 

Část  4.

Ostatní ustanovení

 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel- Smluvního ujednání.

Vydalo : Volné sdružení občanských sdružení pod názvem DISPEČERKA a to:

IČ 22661646 DISPEČERKA ZLÍN, Žerotínova 226, 757 01 Valašské Meziříčí

 IČ 22708944  DISPČERKA JM, Husova 1030/33 602 00 Brno

www.dispecerka.cz, tel. 774 738 738, e-mail: info@dispecerka.cz

 

 


 

© Copyright - All rights reserved Dispečerka.cz Obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a jiné šíření jejich obsahu, nebo jeho částí v
jakékoli form
ě včetně obrázků, bez písemného souhlasu
autora "Dispečerka,o.s.", je nezákonné.