Popis reference
Pouze s fotografiemi referencí
Líbí se Vám má práce? Ohodnoťte hvězdičkami od 1 do 5
KONTAKTNÍ VIZITKA
Obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a jiné šíření jejich obsahu, nebo jeho částí v
jakékoli form
ě včetně obrázků, bez písemného souhlasu
autora "Dispečerka,o.s.", je nezákonné.
© Copyright - All rights reserved Dispečerka.cz
Pan
Ing.Eduard Šnévajs
Újezd 15
Mohelnice
78985
Zařadit do mého vizitkáře
Kamenictví
ING.EDUARD ŠNÉVAJS
Újezd 15
                               78985 Mohelnice
e.snevajs@seznam.cz
608 772 939
Reference e. 1 2 3