Zapomenutá řemesla-bednář


autor: | publikováno: 18.10.2010


Jak se dělá pivní sudBednáři používali k výrobě sudů dubové dřevo. Pokácené stromy se již v lese přiřízly na potřebné délky pro snížení ztrát. Pořezané dřevo se upravilo do podoby polotovarů, které se nechaly řádně proschnout. Pivovary měly vždy určitou zásobu dřeva k výrobě nových sudů. Vyschlý polotovar začal bednář upravovat.

 

Nejdříve sekerou přitesal budoucí profil dužiny, která je u hlavy silnější, v břiše pak zeslabená. Přisekal zaoblení a úhel segmentu dužiny. Přitom používal šablony-modly, které určovaly úhel a šířku dužiny v hlavách a břiše. Potom bednář dužinu začistil na velkém hoblíku. Dužiny složil do obruče, dole je stáhl a začal s vařením dřeva. Dřevo napařil v páře, stáhl provazem dužiny k sobě a zajistil obručemi. Polotovar sudu nechal dobře vyschnout, aby dřevo drželo potřebný tvar.

 

 Pomocí křiváků různých profilů pak provedl začišťovací práce. Hoblíkem "zejkovcem" vyhobloval žlábek na zasazení dna sudu - zejk a sud dočistil zevnitř. Pro takto připravený plášť sudu začal vyměřovat dno. Pomocí kružidla odhadem získal stranu šestiúhelníka, která se rovná poloměru dna. Jednotlivá prkna dna spojil na týble, k lepšímu utěsnění mezi ně vkládal listy rákosu. Pak dno vyřízl a hoblíkem věnečkářem vyhoblovat fazetu.

 

Bednář začínal s bedněním sudu od zadní hlavy, tzn. té, kde není otvor čepovnice. Sňal obruč, zatemoval rákosem, narazil dno a znovu narazil i obruče. Pak vyvrtal špuntovnici a čepovnici pomocí říčníku a věnečníku. Zašrouboval připravené krabice a začal postupně sundávat obruče a pod nimi sud začišťoval hoblíkem amerikánem.

 

Hotový sud zbývalo vysmolit. Dno bylo upevněno na kramli na tyči, do sudu se nalila roztavená smola. Jeden z vysmolujících rychle vložil do sudu rozžhavenou želežnou tyč-hřeblo, které smolu zapálilo. Dno se rychle přirazilo, tím smola přestala hořet, do zejku se vložil rákos. Pak se dno opět narazilo a sud byl koulen na všechny strany tak, aby se smola rovnoměrně rozlila. Její zbytek se vylil a sud se na na válcích valil tak dlouho, dokud smola nevychladla.Zamezilo se tak jejímu slití na jednu stranu.

Do sudu pak zbývalo pouze nalít dobré pivo.

zdroj: Zapomenutá řemesla, M.Janotka, K.Linhart, 1984

© Copyright - All rights reserved Dispečerka.cz Obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a jiné šíření jejich obsahu, nebo jeho částí v
jakékoli form
ě včetně obrázků, bez písemného souhlasu
autora "Dispečerka,o.s.", je nezákonné.